Tự do, Tự do tư tưởng

Đọc sách: Từ tìm kiếm kiến thức đến nhận thức bản thân

Tôi bắt đầu đọc sách từ năm lên 6 tuổi, đọc mọi thứ rơi vào tay mình. Lên 8 tuổi, bắt đầu đọc Chiến tranh và Hòa bình, Anna Karenina … Tôi nhớ, có nhiều cuốn sách cứ mỗi mùa…

Đọc tiếp