Nghệ thuật, Thưởng thức

Vòng phấn Kavkaz: Tình yêu thuộc về ai làm nó tốt đẹp hơn

Bertolt Brecht viết vở Vòng phấn Kavkaz năm 1944, chính thức được trình diễn lần đầu năm 1948, và kể từ đó, vở kịch tuyệt vời này đã được xếp vào hàng những vở kịch kinh điển của thế giới….

Đọc tiếp