Khóa học SML là một khoảng thời gian 3 ngày mà chúng ta tách khỏi sự bận rộn của cuộc sống, dành thời gian nhìn lại cuộc đời của mình, những sự lựa chọn cũng như những thành tựu mà bạn đã đạt được – cũng như đánh giá lại vị trí của bạn ngày hôm nay, những gì bạn ưu tiên và tiếp theo, bạn sẽ định làm gì.

SML sẽ đưa bạn đi qua một hành trình tập trung vào khám phá bản thân, nhận thức sức mạnh tiềm ẩn bên trong bạn và qua đó bạn sẽ tái khẳng định một vài điểm có thể bạn luôn luôn biết nhưng chưa bao giờ dám tin; hoặc thử thách những giới hạn mà bạn tự đặt ra cho mình – những giới hạn cản trở bạn đạt được tự do, đầy đủ và hạnh phúc. Đồng thời, bạn cũng sẽ khám phá những chiều kích mới mẻ trong cuộc sống của bạn.

Mục đích của SML là giúp bạn định nghĩa lại “con người” mình – cách bạn nhìn bản thân và cách bạn sống trong thế giới. Qua đó, bạn sẽ thấy điều bạn muốn thay đổi trong cuộc sống của bạn – sẽ trở thành hiện thực thông qua việc bạn tập trung vào những điều bạn cần phải thay đổi ở bản thân: thái độ sống, cách cư xử, cách suy nghĩ.

SML sẽ không nói với bạn là bạn cần phải làm gì, vì chỉ có bạn mới có thể quyết định được điều đó. Chúng tôi không mang tới những câu trả lời, nhưng chúng tôi có bản đồ, câu hỏi, công cụ, bài tập, sự thực hành và một số kỹ năng mấu chốt có thể giúp bạn.

Chúng tôi tin rằng câu hỏi đúng thì quan trọng hơn là câu trả lời đúng. Những câu trả lời thì giống như thứ đồ dùng một lần. Câu hỏi thì bền vững hơn. Chúng giúp bạn mở to mắt khi sống trong cuộc sống và tìm được câu trả lời bạn cần trong một thế giới đổi thay liên tục.

Chúng tôi cũng tin rằng nên tập trung vào những thực hành đúng đắn thì tốt hơn là chỉ chăm chăm tập trung vào kết quả. Điều bạn nhận được trong cuộc sống chính là kết quả của những việc bạn làm, và cái bạn làm thì là kết quả của những gì bạn thực hành: đó là những thói quen.

Cuộc sống không phải là kết quả, nó là sự thực hành. Mỗi điều chúng ta làm đều là thực hành. Khi ta giận dữ, kiểm soát, thất vọng – ta thực hành giận dữ, kiểm soát, thất vọng. Ta trở nên “giỏi” điều đó. Khi ta suy nghĩ tích cực, học hỏi và yêu thương, ta thực hành sự sáng tạo, thông minh và tình yêu. Ta trở nên giỏi điều đó. Những thực hành tốt đẹp và lành mạnh là những điều kiện tiên quyết cho một cuộc sống tốt đẹp và lành mạnh.

Điều cuối chúng ta biết là cuộc sống rất mâu thuẫn: nó trông có vẻ như luôn luôn như nhau nhưng thực ra nó lại luôn khác biệt và luôn mới mẻ. Chúng ta không thể hiểu nó nếu chúng ta tự giới hạn bản thân ở những điều ta thấy. Ta cần hiểu những quy tắc đằng sau nó. Đó là điều SML sẽ mang lại cho bạn: Nó sẽ dẫn dắt bạn đi từ phía bề mặt bên ngoài tới vùng cốt lõi bên trong bạn và làm mạnh khả năng tái tổ chức bản thân của bạn – từ đó bạn có thể biểu lộ con người bạn một cách rộng lớn và sâu sắc hơn.

Link tìm hiểu khóa học:

Home Page

 

Bình luận

comments